Contractverlenging De Borenburg

Vandaag hebben CV De Naate en de exploitanten van De Borenburg het contract voor de komende 5 jaar verlengd. We vertrouwen erop dat we onze samenwerking op dezelfde prettige wijze zullen voortzetten als de afgelopen jaren.