HISTORIE

HISTORIE

Anno is CV De Naate een bloeiende vereniging, die binnen de gemeenschap Voerendaal al vele jaren garant staat voor de organisatie van carnavalsevenementen voor jong en oud en hierdoor dit stukje Limburgse cultuur op een waardige manier in ere houdt.

Achterhaald is reeds lang het idee dat een carnavalsvereniging er alleen is om te drinken en feest te vieren. Bewezen is echter dat CV De Naate niet alleen op cultureel gebied haar mannetje staat, maar tevens op sociaal, maatschappelijk en geestelijk terrein. Het jaarlijkse bezoek aan zieken en ouderen in ziekenhuis en verpleegkliniek, de gezellige avond in Zorgcentrum ’t Brook en de prachtige carnavalsmis in ’t Voelendesj dialect zijn slechts enkele voorbeelden om vorenstaande te illustreren.

In het programma kunt u terugvinden waar en wanneer al deze unieke evenementen komend carnavalsseizoen zullen plaatsvinden.

Historie

Met het uitbrengen van onze fieësgids ter ere van ons 5×11 jarig jubileum, waar prins Remi I als 5e jubileumprins werd geproclameerd, werden er ook diverse foto collage’s samengevoegd om de afgelopen 55 jaar samen te vatten. Bekijk de collage’s door op onderstaande foto’s te klikken.

Oprichting – 1 x 11 joar

1 x 11 – 2 x 11 joar

2 x 11 – 3 x 11 joar

3 x 11 – 4 x 11 joar

4 x 11 – 5 x 11 joar

CV De Naate is anno geworden tot de vereniging zoals ze is door het vele werk dat tal van vrijwilligers de afgelopen jaren hebben verzet. Het bestuur van de vereniging heeft door de jaren heen dan ook kunnen rekeken op steun van vele commissies.

Een belangrijke factor bij de grote belangstelling speelt de artiestencommissie, die al vele jaren zorgt voor uitstekende programma’s. Een commissie die momenteel al twee jaar van tevoren start met het invullen van de prinsenproclamatie.

Een commissie die zeer zeker een geweldige impuls heeft verzorgd binnen onze vereniging is de commissie Jeugdcarnaval. Aarzelend begonnen in 1986 heeft zij gestaag gezorgd voor een aanwas aan leden en zeer druk bezochte jeugdprinsenproclamaties. Dit laatste festijn staat prachtig in een rij van erg succesvolle evenementen. Dank in deze is de vereniging verschuldigd aan de groep initiatiefnemers van het eerste uur: Siem van Dinther, Jean Crutzen, Sjaak Colberts, Jos Adams en Wiel Leclair.

De optochtcommissie; een overkoepelend orgaan tussen de CV De Naate en de CV De Kaatboere. Met deze zustervereniging uit Kunrade heeft men al jarenlang een innige band op basis van wederzijds respect en streeft men het doel na om samen dit prachtige stukje Limburgse cultuur uit te dragen. Beide verenigingen hebben een nagenoeg gelijk aandeel in de verschillende werkzaamheden. En wat de optochten zelf betreft: de kwaliteit daarvan is al vele jaren op een zeer behoorlijk peil.

De wagencommissie; een groepje binnen CV De Naate waar men zeer zeker het petje voor mag afnemen. De omstandigheden waarin deze mensen moeten werken zijn vaak erg moeilijk. De diverse locaties waarin de afgelopen jaren wagens zijn gebouwd, zijn niet op twee handen te tellen. Toch weet deze commissie elk jaar weer twee mooie prinsewagens op de weg te brengen.

Behalve deze commissies telt de vereniging ook nog de Rode Draadcommisie (die ieder jaar weer verantwoordelijk is voor de proclamatie van de nieuwe prins), de financiële commissie, de prinsencommissie, de zaalcommissie en de evenementencommissie.

Dit werk achter de schermen vormt een goede basis voor de raad van elf, die samen met de prins de vereniging naar buiten toe vertegenwoordigen. De raad van elf bestaat momenteel uit de volgende personen, die tijdens de verschillende evenementen rouleren: President Rudy Crutzen, Siem van Dinther, Lau van Dinther, Richard Lipsch, Ramón Meessen, Hub Scheeren, Dave van Dinther, Maurice Muitjens, Michel van Dinther, Glenn Kicken, Ron Caumans, Rick Leuven,  Roy Bodelier, Don Tijssen, Donny Rouschop, Ad Crutzen, Marvin Possen, Raymond Severens & Lars Habets.

Twee steunpilaren binnen deze vereniging dienen zeer zeker niet vergeten te worden. Allereerst de echtgenotes en vriendinnen die het de leden altijd weer mogelijk maken om veel tijd te kunnen besteden aan de voorbereiding en uitwerking van allerlei zaken, zodat de carnaval in Voerendaal op een hoog niveau gehandhaafd kan blijven.

Vormen de vrouwen een morele steun, de oud-prinsen hebben daarnaast ook nog op organisatorisch terrein een flink stuk in de melk te brokkelen. Het jaarlijks terugkerende Oad-Prinsebal, op de zaterdag voor carnaval, is inmiddels een begrip in Voerendaal en trekt dan ook ieder jaar vele bezoekers, van jong tot oud.

CV De Naate, een vereniging waar het goed toeven is. Een vereniging met meer dan 60 leden en daarnaast ook nog eens een veelvoud aan sympathisanten, vrijwilligers, sponsors en begunstigers. Een vereniging die het waard is om lid van te zijn, om samen dit prachtige stukje Limburgse cultuur uit te dragen.