Historie

Anno 2018 is CV De Naate een bloeiende vereniging, die binnen de gemeenschap Voerendaal al vele jaren garant staat voor de organisatie van carnavalsevenementen voor jong en oud en hierdoor dit stukje Limburgse cultuur op een waardige manier in ere houdt.

Achterhaald is reeds lang het idee dat een carnavalsvereniging er alleen is om te drinken en feest te vieren. Bewezen is echter dat CV De Naate niet alleen op cultureel gebied haar mannetje staat, maar tevens op sociaal, maatschappelijk en geestelijk terrein. Het jaarlijkse bezoek aan zieken en ouderen in ziekenhuis en verpleegkliniek, het bezoek aan het dagverblijf 't Veldje, de gezellige avond in Zorgcentrum 't Brook en de prachtige carnavalsmis in 't Voelendesj dialect zijn slechts enkele voorbeelden om vorenstaande te illustreren.

In het programma kunt u terugvinden waar en wanneer al deze unieke evenementen komend carnavalsseizoen zullen plaatsvinden.

De beginjaren

Dit is CV de Naate anno 2018, maar deze Voerendaalse vereniging had zeer zeker niet deze status bereikt, als er in 1964 niet diverse Voerendalers waren geweest die de ter ziele gegane carnavalsvereniging de Weerwuif middels de oprichting van De Naate op 2-2-1964 nieuw leven hadden ingeblazen. De eerste prins van De Naate was Jan van der Vorst, die in 1964 als prins Jan I over Voerendaal mocht regeren.

Prins Jan I (van der Vorst)De beginjaren werden gekenmerkt door financiële moeilijkheden, maar dankzij diverse leden van de toenmalige raad van elf konden artiesten en andere kosten betaald worden. Dankzij de overvolle zalen vloeiden de door de raad voorgeschoten bedragen weer terug in hun beurzen. De opwaartse trend van de vereniging zette zich voort tot in 1974, met als hoogtepunt de viering van het 11-jarig jubileum. Daarna kwam de terugval; maar dankzij het financieel geslaagde jubileum kon de vereniging jaren teren op de kas.

De Naate

Over het ontstaan van de naam ‘De Naate’ bestaan twee uiteenlopende verklaringen. De eerste gaat ervan uit dat enkele leden van de ter ziele gegane carnavalsvereniging De Waerweuf, het niet zo zagen zitten met deze nieuwe club en onder andere vanwege het feit dat er nogal wat lokale middenstanders in de nieuwe vereniging zaten hen spottend ‘die Naksje’ noemden, wat zoveel betekend als deftige mensen die het nogal hoog in hun bol hebben. Later werd dit verbasterd tot De Naate.

De tweede verklaring is minder spectaculair en komt erop neer dat Voerendaal in een dal ligt, dat bij regenachtig weer veel water te verwerken krijgt en daardoor vaak erg nat is, oftewel ‘naat’. De meesten gaan er echter vanuit dat de eerste uitleg de meest juiste is.
CV De Naate 1 x 11 jaar

De weg naar het 22 jarig bestaan

Sinds 1979 ontstond er een kentering, die CV De Naate ten goede kwam. Langzaam groeide de publieke belangstelling weer naar normale proporties en liep 't Patronaat vol.
Het inmiddels afgebroken Patronaat 
Het 2 x 11 jarig bestaansfeest was qua opzet al niet meer te vergelijken met het eerste jubileum. Weliswaar was de opzet in grote lijnen hetzelfde, maar de investeringen in feesttent en artiesten lagen financieel gezien op een aanzienlijk hoger niveau. Ook programma-inhoudelijk kregen de bezoekers een prachtig menu voorgeschoteld, waarbij de ene gang nog smaakvoller was als de andere.

Absoluut hoogtepunt tijdens deze viering was de Prinseproclamatie op zondagavond 3 februari 1985 en de massaal bezochte receptie op 10 februari. Dit was ook een weekend dat vele leden van de vereniging, wat weersomstandigheden betreft, niet meer zullen vergeten (nachttemperatuur -20 Celsius, dagtemperatuur slechts -10 Celsius).

De derde serie van elf jaren

Na een prima start, ging men enkele jaren op een normaal niveau verder met het uitdragen van dit prachtige stukje cultuur. Sinds 1990, met een lichte terugval in 1991 door de zo verguisde Golfoorlog, heeft CV De Naate de wind vol in de zeilen en is het soms beangstigend om de enorme publieke belangstelling te zien, eerst in het veel te kleine (en inmiddels afgebroken) Laurentiushuis en sinds 24 januari 1999 in Cultureel Centrum De Borenburg.
'Wie hieringe in 'n ton' in 't Patronaat
Een ongekend hoogtepunt in deze periode was het 3 x 11 jarig jubileum in 1996. Vele uren van voorbereiding resulteerde uiteindelijk in een prachtig feestpaviljoen op Sportcomplex De Joffer. Optredens van De Jaguars, Janse Bagge Bend en De Schintaler, droegen - samen met een grandioze Prinsenproclamatie, Jeugdprinsenproclamatie en overweldigende receptie - bij aan een onvergetelijke en niet eerder vertoonde gebeurtenis.
Topdrukte in het feestpaviljoen in 1996

4 x 11 jarig jubileum

In 2007 vierden De Naate het 44 jarig jubileum en eens te meer bleek dat deze vereniging nog altijd springlevend is en kan rekenen op overweldigende belangstelling. Vele uren van voorbereiding resulteerde in alweer een grandioos jubileum, waarbij CV De Naate kon rekenen op massale hulp van sponsors, leden en vele vrijwilligers!

Hoogtepunten hierbij waren het optreden van Janse Bagge Bend, de jubileumproclamatie, de jeugdprinsenproclamatie en de grandioze jubileumdag, waarbij prinsen en jubilarissen tot 22.00 uur handen hebben mogen schudden! Een ander hoogtepunt was de uitgave van een 64 pagina tellende feestgids, die gratis werd verspreid in de kern Voerendaal. De redactie van deze feestgids stak vele uren in het vervaardigen van dit unieke naslagwerk over CV De Naate.

Een nieuw - maar daarom zeker niet minder - evenement tijdens dit jubileum was de Iesjte Voelendesje Hierezitting. Enkele enthousiaste Voerendaalse heren verenigden zich in de Stichting HiereZitting Voelender en organiseerden - in samenwerking met De Naate - voor het eerst in de historie een onvervalste Herrensitzung in Voerendaal. Dit uitverkochte evenement was een dermate groot succes, dat de toekomst hiervan de komende jaren lijkt gegarandeerd.

Daarnaast kwamen de uitbaters van cultureel centrum De Borenburg, café ff Keule en café 't Brandhüske met het idee om op carnavalsdinsdag hun krachten te bundelen en in De Borenburg een gezamenlijk evenement voor alle Voerendaalse carnavallisten te organiseren. Dit resulteerde in D'r Naate Diensdig; een carnavalsmiddag voor jong en oud. Daarbij werd om 00.00 uur symbolisch 'd'r Naate verzoape' door prins Dave II, jeugdprins Alain I en jeugdprinses Jill. Inmiddels vindt dit gebeuren om toerbeurt plaats in café ff Angesj en café 't Brandhüske, waarbij het Genootschap der Voerendaalsche Zoetwatervissers een belangrijke rol speelt. De belangstelling voor het 'verzoepe va d'r Naate' en de gezelligheid zijn in ieder geval niet minder geworden. 

De vereniging

CV De Naate is anno 2018 geworden tot de vereniging zoals ze is door het vele werk dat tal van vrijwilligers de afgelopen jaren hebben verzet. Het bestuur van de vereniging heeft door de jaren heen dan ook kunnen rekeken op steun van vele commissies.

Een belangrijke factor bij de grote belangstelling speelt de artiestencommissie, die al vele jaren zorgt voor uitstekende programma's. Een commissie die momenteel al twee jaar van tevoren start met het invullen van de prinsenproclamatie.
Frans Theunisz, een graag geziene artiest in Voerendaal
Een commissie die zeer zeker een geweldige impuls heeft verzorgd binnen onze vereniging is de commissie Jeugdcarnaval. Aarzelend begonnen in 1986 heeft zij gestaag gezorgd voor een aanwas aan leden en zeer druk bezochte jeugdprinsenproclamaties. Dit laatste festijn staat prachtig in een rij van erg succesvolle evenementen. Dank in deze is de vereniging verschuldigd aan de groep initiatiefnemers van het eerste uur: Siem van Dinther, Jean Crutzen, Sjaak Colberts, Jos Adams en Wiel Leclair.
Springen en hossen tijdens de jeugdprinsenproclamatie
De optochtcommissie; een overkoepelend orgaan tussen de CV De Naate en de CV De Kaatboere. Met deze zustervereniging uit Kunrade heeft men al jarenlang een innige band op basis van wederzijds respect en streeft men het doel na om samen dit prachtige stukje Limburgse cultuur uit te dragen. Beide verenigingen hebben een nagenoeg gelijk aandeel in de verschillende werkzaamheden. En wat de optochten zelf betreft: de kwaliteit daarvan is al vele jaren op een zeer behoorlijk peil.

De wagencommissie; een groepje binnen CV De Naate waar men zeer zeker het petje voor mag afnemen. De omstandigheden waarin deze mensen moeten werken zijn vaak erg moeilijk. De diverse locaties waarin de afgelopen jaren wagens zijn gebouwd, zijn niet op twee handen te tellen. Toch weet deze commissie elk jaar weer twee mooie prinsewagens op de weg te brengen.
De wagencommissie zorgt al vele jaren voor mooie carnavalswagens
Behalve deze commissies telt de vereniging ook nog de Rode Draadcommisie (die ieder jaar weer verantwoordelijk is voor de proclamatie van de nieuwe prins), de financiële commissie, de prinsencommissie, de zaalcommissie en de evenementencommissie.

Dit werk achter de schermen vormt een goede basis voor de raad van elf, die samen met de prins de vereniging naar buiten toe vertegenwoordigen. De raad van elf bestaat momenteel uit de volgende personen: Siem van Dinther (president), Roy Bodelier, Pierre Boumans, Ad Crutzen, Lau van Dinther, John Knops, Richard Lipsch, Ramón Meessen, Marvin Possen, Hub Scheeren en Raymond Severens.
De raad van elf van CV De Naate
Twee steunpilaren binnen deze vereniging dienen zeer zeker niet vergeten te worden. Allereerst de echtgenotes en vriendinnen die het de leden altijd weer mogelijk maken om veel tijd te kunnen besteden aan de voorbereiding en uitwerking van allerlei zaken, zodat de carnaval in Voerendaal op een hoog niveau gehandhaafd kan blijven.

Vormen de vrouwen een morele steun, de oud-prinsen hebben daarnaast ook nog op organisatorisch terrein een flink stuk in de melk te brokkelen. Het jaarlijks terugkerende Oad-Prinsebal, op de zaterdag voor carnaval, is inmiddels een begrip in Voerendaal en trekt dan ook ieder jaar vele bezoekers, van jong tot oud.
Oud-prinsen tijdens Oad-Prinsebal 2009
CV De Naate, een vereniging waar het goed toeven is. Een vereniging met meer dan 60 leden en daarnaast ook nog eens een veelvoud aan sympathisanten, vrijwilligers, sponsors en begunstigers. Een vereniging die het waard is om lid van te zijn, om samen dit prachtige stukje Limburgse cultuur uit te dragen.